Online Language Assessment Irish Entry Level Two
Select students
Finish

Online Language Assessment Irish Entry Level Two

Author rank 793
Author: Adrian Bradley at St Joseph's Boys' High School
A programme based on the CCEA  Online Language Assessment (O.L.A.) Entry Level Two
Popularity
0
Quality
27%
Reviews
5
Author: Adrian Bradley at St Joseph's Boys' High School
A programme based on the CCEA  Online Language Assessment (O.L.A.) Entry Level Two
Select one or more quizzes to assign to your students
AG AN CHAFÉ - AT THE CAFÉ (10)
Quality
68%
AN AIMSIR - THE WEATHER (8)
Quality
76%
AN SCOIL - SCHOOL (15)
Quality
77%
AN t-AM - THE TIME (10)
Quality
73%
BEANNACHTAÍ / MÉ FÉIN - GREETINGS / MYSELF (10)
Quality
75%
CAITHEAMH AIMSIRE - HOBBIES (6)
Quality
69%
Laethanta, Míonna agus Dátaí (10)
Keywords: inniú, dátaí, la, dóigh, mhíle, dhá, naoi, déag, seachtú
Quality
60%
MO THEAGHLACH AGUS MO PHEATAÍ - MY FAMILY AND PETS (12)
Quality
78%
NA CONTAETHA - THE COUNTIES (11)
Quality
66%
NA hUIMHREACHA - THE NUMBERS (9)
Quality
66%
ORDUITHE AGUS ABHAIR SCOILE - ORDERS AND SCHOOL SUBJECTS (11)
Quality
68%
ÁIT CÓNAITHE AGUS TÍORTHA - WHERE I LIVE AND COUNTRIES (9)
Quality
76%
Reviews